Pomáháme válkou postiženým ukrajinským rodinám

Nadační fond Energie pomáhá vznikl s cílem podporovat vzdělávání, zdravý životní styl a umělecké aktivity dětí. Naše zraky i srdce se však nyní obracejí k válkou zmítané Ukrajině a cítíme, že pomoc teď potřebuje právě ona.

Aleš a Lenka Grafovi, zakladatelé Nadačního fondu Energie pomáhá, se rozhodli věnovat 10 000 000 korun, které město Ústí nad Labem využije na stravování ukrajinských rodin přicházejících do bezpečí na sever Čech.

Přidáte se k nám?

Zapojit se můžete finančním příspěvkem přímo na účet Nadačního fondu Energie pomáhá.

Zobrazit událost

Pomáháme válkou postiženým ukrajinským rodinám

Hodnoty, bez kterých bychom to nebyli my 

Jsme si vědomi toho, kolik důvěry do nás vkládají naši partneři a dárci. Energie pomáhá, protože:

CTÍME

zásadu transparentnosti, která nám pomáhá získat nezbytnou důvěru.

VÍME,

že začít musí každý sám u sebe. Jenom tak můžeme udělat svět lepším místem.

RESPEKTUJEME

závazek vůči našim partnerům a dárcům. Každá darovaná koruna jde proto přímo do podpořených projektů. Lidé angažovaní v Nadačním fondu Energie pomáhá totiž pracují bez nároku na odměnu.

USILUJEME

o to, abychom pomohli vždy na tom nejvhodnějším možném místě.

VZDĚLÁVÁME,

aby pomoc, obětavost a otevřené srdce byly neoddělitelnou součástí naší společnosti.

MYSLÍME

na budoucnost. Proto se naše aktivity zaměřují především na ty nejmenší z nás.

 
Ohlasy
 

Energii s námi rozdávali

Podpořte akce plné energie, která pomáhá

Vážíme si každého daru, díky kterému může energie pomáhat. Už kvůli všem dárcům s velkým srdcem cítíme velký závazek při výběru podpořených projektů. My si z vašich darů proto nenecháváme ani korunu.
#energiepomaha

Podpořit nadační fond Energie pomáhá

Přispět do fondu

Ing. Aleš Graf, MBA

Ing. Aleš Graf, MBA

 

Bez nich by nebylo energie, která pomáhá 

Každý se může někdy ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí," říkají zakladatelé Nadačního fondu Energie pomáhá Lenka a Aleš Grafovi.

Partneři našeho nadačního fondu 

 

Generální partner nadačního fondu:

Partneři: